Vereniging Grouwster Watersport

Home » Wedstrijden GWS schouwen

Wedstrijden GWS schouwen

Advertenties
 Wedstrijdkalender GWS schouwen 2018

Kalender wordt tijdens de jaar klasse vergadering bekend gemaakt.

voor opgave zie http://www.wedstrijdzeilkalender .nl betreffende vereniging of klik hier

Datum plaats wedstrijd
 14 en 15 apr  Grou  Voorjaarswedstrijden Frisia
 21 en 22 apr Grou Opening watersport seizoen

kin wol net wedstrijd

 5 en 6 mei  Heeg  GWS/Tjotter evenement
 19,20 en 21 mei Grou  GWS Pinkster 3 daagse
 2 juni Grou KZV Oostergoo ‘Oud Hout’ wedstrijd
 30 juni en 1 juli Grou KZV Oostergoo open wedstrijden
 25 en 26 aug Oudega/De Veenhoop Rond en Plat evenement
 1 en 2 sept Langweer Langweerder weekend’
 8 en 9 sept  Grou  Frisia Hardzeildagen
 15 en 16 sept Grou GWS Kampioenschapswedstrijd
21 en 22 sept

 

29 en 30 sept

Grou

 

Hempens/Teerns

Jeugdzeilen, div schouwn nodig

 

Sylnocht wedstrijdjes

 13 okt Grou Grouster zeilmarathon
Het is een wisselprijs voor de stuurman van een G.W.S. – schouw die in een aantal op verschillende plaatsen gezeilde wedstrijden, het beste totaal resultaat behaalt. Het doel van deze wisselprijs is, te bevorderen dat stuurlieden van G.W.S. schouwen op meerdere plaatsen aan wedstrijden deelnemen.
De ‘Jaarprijs G.W.S. schouwen’ is, naar aanleiding van een voorstel van de heer K. Meter, in 1976 door de Vereniging ‘Grouwster Watersport’ ingesteld, en in 1977 voor het eerst verzeild.

Jaarprijs  G.W.S.-Schouwen
De eigenaar en de stuurman van de schouw moeten lid zijn van de G.W.S. en de schouw moet zijn geregistreerd en voorzien van een geldige meetbrief..Jaarprijsreglement G.W.S. Schouwen.

  1. Aan de jaarprijscompetitie kunnen uitsluitend geregistreerde G.W.S. schouwen deelnemen (Zie het klasse reglement ‘G.W.S. – schouwen’).
  2. Geldig voor de jaarprijscompetitie zijn uitsluitend die wedstrijden die zijn opgenomen in de jaarlijkse ‘wedstrijdkalender G.W.S. – jaarprijs’. Deze wordt voor aanvang van het zeilseizoen opgesteld door de klasse commissie van de vereniging G.W.S.
  3. Naast de eigenaar van de schouw (nodig voor de registratie) moet ook de stuurman lid zijn van de vereniging G.W.S.
  4. Voor de jaarprijs komen die stuurlieden in aanmerking die hebben deelgenomen aan een zo groot mogelijk aantal wedstrijden zoals vermeld onder punt 2, waarvan een wedstrijd verplicht moet worden gezeild tijdens de kampioenswedstrijden te Grou (de zaterdagmiddagwedstrijd).
  5. Bij alle wedstrijden voor het jaarprijsklassement zal de ‘Oostenrijkse puntentelling’ van toepassing zijn. In afwijking op de reglementen van de ‘Oostenrijkse puntentelling’ wordt hier onder deelnemen verstaan: niet het aantal aangemelde schouwen maar het aantal gestarte schouwen. Er moeten dus minimaal 4 schouwen starten.
  6. Een wedstrijd zal eerst dan meetellen voor het jaarprijsklassement, als er minimaal 4 schouwen hebben

 

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: