Vereniging Grouwster Watersport

Home » Watersportverbond » Regioteam Fryslan

Regioteam Fryslan

Advertenties

De regio Fryslân bestaat uit de volgende gebieden: De gehele provincie Friesland, inclusief Linde, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.
Verslag van het Regioteam Fryslân Watersportverbond 2016 kijk op de site of klik hier

Focus:
Fryslân is een watersportprovincie bij uitstek. Het Friese Merenproject moet de provincie als watersportgebied nog aantrekkelijker maken. Dat moet onder andere gebeuren door een betere doorstroming van het autoverkeer en kortere wachttijden voor bruggen en sluizen. Regioteam Fryslân is nauw bij dit project betrokken. De focus van het regioteam is om om de toervaartmogelijkheden te verbeteren en uit te breiden. Uitgebreide informatie over het Friese Merenproject is te vinden op www.friesemeren.nl

 

 

Het Prinses Margrietkanaal is een van de drukste vaarroutes van Nederland. Om deze vaarroute ook in de toekomst doorvaarbaar en veilig te houden worden er tot 2017 ingrijpende werkzaamheden verricht. Het kanaal wordt verbreed en verdiept, en een aantal bruggen wordt vervangen. Regioteam Fryslân ziet er tijdens de werkzaamheden op toe dat de veiligheid van recreanten hoog in het vaandel staat.

Belangenbehartiging in Fryslân 

Advertenties
%d bloggers liken dit: