Vereniging Grouwster Watersport

Home » Uncategorized » 20 mei Opening vernieuwde GWS haven

20 mei Opening vernieuwde GWS haven

Recente reacties

Advertenties

Op zaterdag 20 mei 14.00 uur  zal de vernieuwde GWS haven geopend worden. Rondom dit feest zullen er enkele

aktiviteiten plaats vinden. waar onder ………..

De 1e Grouster Suteltocht is de 1e keer een “meeloop” evenement. Dat houdt in dat u als publiek, belangstellende, geinteresseerde mee kunt lopen met de deelnemers. Belangrijk voor u om te weten is dat de start zal zijn om 14.00 uur op zaterdagmiddag 20 mei bij Bakkerij Andringa in de Hoofdstraat. Dit ivm het 170 jarig bestaan van de bakkerij. U als publiek heeft een belangrijke rol. U moet zeker van Oranjekoek houden….. De jeudigige deelnemers zullen de volgende route doen: Hoofdstraat, Kade, Hellinghaven, Pikmeer (nieuwe bruggetje thv Theehuis) en als laatste de nieuwe GWS steiger
Vanaf de kade (Hotel Oostergoo) gaan de deelnemers verder per GWS schouw en zal men onderweg naar de GWS steiger een aantal bijzondere dingen gaan doen zoals: Loetstekke, Guodgarje, en Petfles vangen. Er is een speaker aanwezig die u mee neemt langs deze route. omstreeks 15.00 uur zullen de schouwen afgemeerd zijn aan de nieuwe GWS steiger, daar zal de winnaar bekend worden gemaakt en tevens zal dan de steiger officieel geopend worden.
Kortom, nieuw en waarschijnlijk zeer bijzonder de 1e Grouster Suteltocht. U bent van harte welkom. ps wees op tijd ca 13.30 uur bij Andringa. Net stinne der Hinne.