Vereniging Grouwster Watersport

Home » Uncategorized » Algemene ledenvergadering 2015

Algemene ledenvergadering 2015

Recente reacties

Advertenties

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de 80 ledenvergadering

te houden op 20 maart 2015,  Hotel Oostergoo te Grou aanvang  20.00 uur